Өлке тарихы — Литературная карта "жемчужина севера"

Өлке тарихы

RSS-лента
13 июля 2012 - Администратор | Подробнее | 0 комментариев | 1598 просмотров

   Қазақстанның дамыған жэне жоғары деңгейлі кластерлерінің бірі туризм болып табылады. Туризмнін дамуы мемлекеттің экономикалық жағдайының жақсаруына аралық салалардың қалыптасуына мүмкіндік жасайды.
   Қазақстандағы туризмнің дамуын карастырғанда тарихи жағдайларга сүйенеміз. Туризмнің дамуы Қазақстанда б.з.д 3 мыңжылдықта пайда болып, күрыла бастаған ¥лы Жібек жолының дамуымен байланысты. Туризм ол көптеген адамдардың білуінше ол демалыс, жаңа эсер алу, қанағаттанумен байланысты. Белгісіз өлкелерді ашу жэне тануға, табиғи ескерткіштерді, тарих жэне мэдениет, эртүрлі елдердің салт -дэстүрлерін танып білуге деген қүштарлыгының арқасында адам өміріне өте қажеттене түсті.

13 июня 2012 - Администратор | Подробнее | 0 комментариев | 2197 просмотров